Martinský transparentný puč

Autor: Jozef Petráš | 11.5.2016 o 15:55 | (upravené 11.5.2016 o 16:38) Karma článku: 8,48 | Prečítané:  3179x

Získaj od OSN cenu za transparentnosť a môžeš všetko. Alebo aspoň minimálne tak pól na pól. Prijímať a robiť akože transparentne netransparentné kroky a rozhodnutia. Napríklad pri obsadzovaní postov mestskej televízie.

 

Hneď na začiatku blogu treba povedať, že postup, ktorým mesto Martin dosadilo do funkcie konateľa mestskej televízie poslanca a člena klubu SIEŤ Stanislava Thomku je najpravdepodobnejšie v súlade s rokovacím poriadkom a rovnako aj v súlade so zákonom. To bude platiť aj pre postup dosadenia do dozornej rady tejto televízie ďalšieho poslanca a člena klubu SIEŤ Martina Hudeca.

Treba však hneď dodať aj to, že spôsob akým to celé narýchlo prebehlo nie je kóšer podľa odporúčaní Transparency International Slovensko. Mali s ním problém mestskí poslanci. V takýchto spôsoboch vládnutia vidí ohrozenie bežných demokratických princípov právneho štátu aj Európska komisia. A ak by to isté urobil slovenský parlament, médiá by si na tom zgustli a bol by z toho pravdepodobne medzinárodný škandál.

Problém s tým má aj Európska komisia

Problém s obsadzovaním pozícií vo verejnoprávnych médiách straníkmi má aj Európska komisia. Konkrétne? Len nedávno po tom, ako v Poľsku vyhrala parlamentné voľby konzervatívna strana Právo a spravodlivosť, Európska komisia začala predbežné vyšetrovanie dodržiavania princípov právneho štátu v Poľsku. Nová vláda totiž po voľbách rýchlo presadila reformu, ktorou sa snaží dostať pod kontrolu verejnoprávne médiá. Európska komisia v rámci predbežného právneho konania naštartovala s Varšavou dialóg, ktorý by mal zmierniť obavy, že zmeny nastolené novou poľskou vládou sú zásahom do bežných demokratických princípov. Niekto by to nazval škandál. Do Martina Európska komisia nevidí a nad obsadzovaním postov mestskej televízie straníkmi tak varovný prst nezdvihne.

Môže byť hlavou RTVS poslanec Národnej rady?

Predstavme si na chvíľu, že by to isté čo sa udialo v martinskom zastupiteľstve urobil slovenský parlament. Takto by to asi vyzeralo: Zapli by ste si priamy prenos z rokovania parlamentu v televízií a hneď z rána na začiatku schôdze by bol predložený do zrýchleného konania návrh na menovanie hlavy verejnoprávnej RTVS. Návrh by teda riadne neprešiel výbormi a zvyčajným pripomienkovým konaním. Na konci dňa by v čele verejnoprávnej televízie stál, či skôr sedel na stoličke poslanec parlamentu vládnucej strany. Tretí sektor, televízie, denníky a ďalšie médiá by bili na poplach. V Martine – transparentnom meste sa to takto stalo a na poplach nebije nikto.

Ako by sa to malo robiť transparentne

Na základe odporúčaní Transparency International Slovensko by pri menovaní zástupcov obce do obchodných spoločností s majoritou obce a do rozpočtových a príspevkových organizácií obce mali platiť rovnaké pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov obce.

Konkrétne odporúčania TIS vyzerajú takto:

  • Upraviť riešenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie a trvalo ho zverejniť.
  • Výberové konania sprístupniť verejnosti.
  • Zaviesť zákaz menovať blízke osoby a zamestnancov iných spoločníkov týchto obchodných spoločností za zástupcov obce do obchodných spoločností s majoritou obce.
  • Zverejňovať informácie o konaní výberového konania min. 7 dní vopred na internetovej stránke obce.
  • Zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke obce zápisnice z výberového konania obsahujúce min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení.

V praxi by to znamenalo, že mesto, ktoré sa hlási k transparentnosti by na obsadenie postu konateľa mestskej televízie vypísalo s dostatočným predstihom riadne výberové konanie. V ňom by transparentne komisia vybrala najlepšieho kandidáta podľa dopredu zverejnených, jasných a odborných kritérií. Následne by bola zverejnená zápisnica z výberového konania, z ktorej by bolo viditeľné aj bodové hodnotenie uchádzačov, vrátane víťaza.

Mesto Martin aj napriek tomu, že používa slogan Transparentné mesto, postupovalo úplne ináč. Na začiatku zasadnutia zastupiteľstva vsunulo do rokovania nový bod programu, v ktorom schválilo zmenu zástupcov mesta v mestskej televízií. Ľudovo povedané zčista jasna bol zo stoličky zosadený dosavadný konateľ a na jeho miesto vysadený člen poslaneckého klubu Sieť Stanislav Thomka. Keďže bol tento bod vsunutý do programu narýchlo v deň rokovania, poslanci nedostali dopredu žiaden písomný materiál a rovnako ani komisie pracujúce pri zastupiteľstve nemali možnosť takýto materiál prerokovať a vyjadriť k nemu stanovisko.

Problém v tom videli aj martinskí poslanci

Túto časť nebudem komentovať. Zverejním vyjadrenia poslancov mestského zastupiteľstva tak ako odzneli počas rokovania kedy do mestskej televízie boli narýchlo bez výberového konania dosadení členovia poslaneckého klubu SIEŤ. Jeden na post konateľa a druhý na post člena dozornej rady.

Jozef Bernát (Klub martinských poslancov):

“Vážení prítomní, chcem sa opýtať, a teda primátora sa chcem opýtať prečo taký dôležitý bod čo sa týka televízie Turiec s.r.o. je predložený bez toho aby to išlo cez komisie a aby to išlo cez poslancov v materiáloch.”

Alexander Lilge (Klub Smer):

“Pán primátor, len sa pripájam ku kolegovi Bernátovi. Myslím si, že v tak závažných otázkach ako sú personálne minimálne nás mal niekto zavolať na klub. Aspoň predsedu klubu, ale ja o tom neviem, ja som sa o tom dozvedel dnes ráno tesne pred zastupiteľstvom. Považujem to tiež za nekorektné. Myslím si, že v tak závažných otázkach minimálne kluby by mali byť zavolané a minimálne tam by sa mali vyjadriť k veci.”

Peter Vons (Klub martinských poslancov):

“No tak nezačíname dneska ten deň príliš dobre. Ale je to taká určitá vizitka.  Tak isto sa s tým nestotožňujem, dozvedel som sa to pred piatimi minútami. A budem apelovať hlavne na to, že áno máme v rokovacom poriadku – ale my ešte máme aj projekt transparentné mesto. A my máme ísť nad rámec takýchto rôznych záležitostí. Pre mňa to tak isto nejakým spôsobom je neprijateľné a smrdí mi to. A keď sa jedná o televíziu Turiec, ta televízia nepatrí vedeniu mesta. Ta televízia patrí mestu Martin, jeho občanom a my sme boli zvolení občanmi tohto mesta, máme ten mandát a mali by sme byť o takýchto veciach informovaní. Ja rozumiem, že na to primátor právo má. Ja to akceptujem a dúfam, že kolegovia poslanci tento návrh nepodporia kým to neprejde trebárs komisiami, kým sa k tomu možno nestretneme a nebudeme o tak závažnej veci ako je médium v našom meste rozprávať transparentne a nahlas.”

Alexander Lilge (Klub Smer):

“Vyjadriť sa máme právo, zadávať otázky máme právo. Druhá vec je, áno v poriadku, ja verím, že nebol porušený žiaden zákon, žiaden princíp, žiadne zásady. Ale prosím vás je tu aj nejaký vyšší etický princíp, a tento sme porušili. Prepáčte mi, ja to musím takto zdôrazniť, takto by sme to určite nemali robiť. Poučme sa z tejto chyby a neopakujme tieto chyby. Ja nič viac len toľko, za týchto okolností nemôžem zahlasovať za návrh, ktorý bol predložený. Ďakujem”

Martinský recept na netransparentnosť

Aký je teda recept na rýchle obsadenie postov mestskej televízie straníkmi?

  1. Dopredu “informujte” len dva najväčšie poslanecké kluby (Sieť a nezávislých) To v praxi znamená, že nie všetci poslanci dostanú tie isté informácie v tom istom čase a rozsahu.
  2. Ostatných poslancov (hlavne z opozičného klubu martinských poslancov) “neinformujte” a dozvedia sa to až na poslednú chvíľu. To v praxi znamená, že nie všetci poslanci majú rovnakú možnosť na prípadnú prípravu.
  3. Chvíľu počkajte kým sa neinformovaní vyjadria a posťažujú
  4. Odhlasujte zmenu

Do orgánov mestskej televízie sa nanominovala SIEŤ

A kto sa to vlastne dostal do orgánov obchodnej spoločnost TV Turiec.? Možno je to len náhoda. Ale v meste kde je primátor podpredseda strany SIEŤ (Andrej Hrnčiar) a zástupca primátora okresný predseda strany SIEŤ (Imrich Žigo) bol za konateľa mestskej televízie dosadený mestský poslanec a člen klubu SIEŤ (Stanislav Thomka) a do dozornej rady televízie taktiež mestský poslanec a člen klubu SIEŤ (Martin Hudec). SIEŤ, SIEŤ, SIEŤ a ešte raz len SIEŤ.

Mestská televízia bez kontroly opozície

Organizácie kladúce dôraz na transparentnosť, objektívnosť a vyváženosť mestských médií kladú dôraz na to, aby v orgánoch týchto médií mala zástupcov aj opozícia. V konečnom dôsledku aj v slovenskom parlamente je dobrým zvykom, že v dozorných a kontrolných orgánoch má zastúpenie opozícia.

Ako je to v transparentnom meste Martin v prípade mestskej televízie? Už vieme, že konateľ a jeden z troch členov dozornej rady je priamo prepojený so stranou SIEŤ. Ostávajú teda ešte ďalší dvaja členovia dozornej rady. Zástupcov miestnej opozície by ste však medzi nimi hľadali márne. Obaja sú členmi poslaneckého klubu nezávislých, ktorý spoločne so Sieťou hlasoval za dosadenie nového konateľa.

Hlasoval za seba, porušil etický kódex?

Možno ste si vo výpise z hlasovania všimli, že za svoje dosadenie hlasovali obaja nominovaní členovia klubu SIEŤ, Stanislav Thomka aj Martin Hudec.

Tu sa odvolám na Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Martin, ktorý v časti venujúcej sa konfliktu záujmov hovorí:

"Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem vo veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou členov mestského zastupiteľstva ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať. Primátor a poslanci sa zdržia diskusie a hlasovania v týchto veciach."

Na otázku čo konkrétne sa myslí pod pojmom priamy alebo nepriamy osobný záujem by sa dalo možno veľa diskutovať. Skúste si však sami odpovedať či sa dá pod takýmto záujmom rozumieť aj nemalý pravidelný mesačný príjem konateľa mestskej televízie. Ak si myslíte, že áno, potom by ste mohli súhlasiť aj s prípadným výkladom, že Stanislav Thomka bol počas hlasovania o svojom dosadení v konflikte záujmov a mal to podľa etického kódexu oznámiť a hlasovania sa zdržať. Faktom je, že sa nezdržal a hlasoval za. A navyše ak by chýbali tieto dva hlasy poslancov o ktorých sa rozhodovalo, výsledok hlasovania by bol ohrozený.

Thomka nepriznal prečo odchádza z postu predsedu kultúrnej komisie

Zaujímavá je v tejto súvislosti aj iná stať etického kódexu volených predstaviteľov transparenntého mesta, z ktorej citujem:

"Primátor a poslanci sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli."

Len pár minút pred tým ako bol poslanec Thomka dosadený do funkcie konateľa mestskej televízie sa vzdal postu predsedu kultúrnej komisie, ktorý do toho dňa zastával. Prečo tak urobil si len môžeme domýšľať. Možno preto, že kultúrna komisia predsa len má pracovne blízko k televízii. V prípade ak by zástupca televízie rokoval s predsedom kultúrnej komisie nastala by situácia, že by pán Thomka rokoval sám so sebou.

Odpoveď na otázku prečo sa Stanislav Thomka vzdáva postu predsedu kultúrnej komisie počas rokovania hľadali aj poslanci. Jeden z tých opozičných “neinformovaných” Peter Vons (teda netušil, že o 15 minút dostane poslanec Thomka novú funkciu) sa úprimne a možno až naivne spýtal:

“Ja v podstate nemám proti tomu samozrejme nič, ale možno, že by bolo dobré, aby nám, ak teda uzná za vhodné kolega Stanko Thomka povedal, že prečo opúšťa tú funkciu, pretože ja osobne som ho zhliadol ako človeka ktorého táto oblasť baví. A myslím, že aj v nej dobre pracoval.”

Odpoveď Stanislava Thomku:

“Takže čo sa týka mojej pozície a vlastne zmeny v kultúrnej komisii, naďalej ostávam členom kultúrnej komisie tak ako pred tým bol Martin Lechan členom kultúrnej komisie a naďalej budem konštruktívny na komisii a budem aktívny tak ako doteraz, takže nič sa nemení, ide iba o to, že Martin Lechan teraz bude  predseda komisie.”

Aj keď sa to nedá dokázať, nikto ma nepresvedčí, že Stanislav Thomka v tej chvíli nevedel, že ho o 15 minút navrhnú do pozície konateľa televízie. Prečo ináč by sa vzdával funkcie predsedu komisie.

A o pár minút skutočne poslanci odhlasovali dosadenie poslanca Thomku do funkcie konateľa mestskej televízie.

 

Rovnako ma nikto nepresvedčí o tom, že v transparentnom meste by proces hľadania a menovania konateľa mestskej televízie mal vyzareť úplne ináč. Otvorene a transparentne. Nie cez dosadzovanie cez politické štruktúry.

Na záver

To či poslanec Thomka alebo jeho kolega Hudec počas rokovania tým, že neoznámili, že sú v konflikte záujmov a nezdržali sa hlasovania porušili etický kódex je oprávnená posúdiť Rada pre etiku mesta Martin na základe podnetu, ktorý podám. Rovnako môže Rada pre etiku posúdiť aj to či etický kódex porušil poslanec Thomka tým, že neuviedol všetky skutočnosti, ktoré ho viedli k odstúpeniu z postu predsedu kultúrnej komisie. Rozhodnutie Rady pre etiku na toto miesto doplním hneď ako bude k dispozícii. Ak však chcete byť informovaný nielen o postoji Rady pre etiku, ale aj ďalších krokoch v tejto kauze olajkujte túto skupinu.

 

Zápisnica z rokovania zastupiteľstva

Audiozáznam zasadnutia zastupiteľstva

Moje vystúpenie v rozprave k dosadeniu nového konateľa mestskej televízie

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.


Už ste čítali?